Revīzija, finanšu uzskaites un nodokļu konsultācijas Ievas Liepiņas birojs
Revīzija, finanšu uzskaites un nodokļu konsultācijas Ievas Liepiņas birojs

Publikācijas

Vispārējai ienākumu deklarēšanai jārod saprātīgs risinājums – žurnāls Bilance, 2024.gada marts

Naudas plūsmas pārskata sagatavošana piemēros - žurnāls Bilance Nr.21 (249) 11.2010  

Eiropas Savienības finansējuma un attiecināmo izmaksu uzskaite grāmatvedībā - žurnāls Bilance Nr.19 (247) 10.2010    

Atbilde uz jautājumu - žurnāls Bilance Nr.18 (246) 9.2010

 Krājumu uzskaite un novērtēšana finanšu pārskatā - žurnāls Bilance Nr.5 (233) 3.2010

Kļūdu labojumu uzrādīšana finanšu grāmatvedībā - žurnāls Bilance Nr.4 (232) 2.2010 

Pievienotās vērtības nodokļa korekciju veikšana zaudētiem debitoru parādiem - žurnāls Bilance Nr.3 (231) 2.2010

Cenu veidošana darījumos starp saistītām personām, ietekme uz nodokļiemun finanšu pārskatos atklājamā informācija - žurnāls Bilance Nr.21 (225) 11.2009

Uzņēmuma risku atklāšana un novērtēšana ar pašu spēkiem - žurnāls Bilance Nr.18 (222) 09.2009

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi un to uzrādīšana finanšu pārskatā - žurnāls Bilance Nr.7 (211) 04.2009

Autoratlīdzība un tās aplikšana ar nodokļiem - žurnāls Bilance Nr.5 (209) 03.2009

Pamatlīdzekļu uzskaite, novērtēšana un uzrādīšana komercsabiedrību finanšu pārskatos - žurnāls Bilance Nr.3 (207) 02.2009

Aktīvu atjaunošana, rekonstrukcija un uzlabošana - žurnāls Bilance Nr.1 (205) 01.2009

Pamatlīdzekļu, bioloģisko un pazemes aktīvu uzskaite budžeta iestādēs - žurnāls Bilance Nr.23 (203) 12.2008

Pamatlīdzekļu uzskaite budžeta iestādēs – žurnāls Bilance Nr.22 (202) 11.2008