Revīzija, finanšu uzskaites un nodokļu konsultācijas Ievas Liepiņas birojs
Revīzija, finanšu uzskaites un nodokļu konsultācijas Ievas Liepiņas birojs
Revīzija, finanšu uzskaites un nodokļu konsultācijas Ievas Liepiņas birojs

Revīzija, finanšu uzskaites un nodokļu konsultācijas

Revīzija, finanšu uzskaites un nodokļu konsultācijas Ievas Liepiņas birojs
25

Publikācijas

230

Klienti

9

Partneri

Zvērinātu revidentu komercsabiedrības SIA „Ievas Liepiņas birojs” pamatdarbības veids ir revīzijas pakalpojumu sniegšana, konsultēšana grāmatvedības uzskaites un nodokļu jautājumos, klienta interešu aizstāvība konfliktos ar nodokļu administrāciju, nodokļu audita lēmumu pārsūdzību sagatavošana, finanšu uzskaites ekspertīzes pakalpojumi tiesai un mantisko ieguldījumu – kapitalizējamo parādsaistību un peļņas novērtēšana. Kopš 2005.gada 1.jūnija piedāvājam arī grāmatvedības uzskaites kārtošanas pakalpojumus.

Ieva Liepiņa

Ieva Liepiņa

Valdes locekle

Sabīne Anita Vāciete

Sabīne Anita Vāciete

Revidenta palīgs

Mūsu atrašanās vieta
Biroja adrese: Kalpaka bulvāris 10-1, LV-1050, Rīga