Revīzija, finanšu uzskaites un nodokļu konsultācijas Ievas Liepiņas birojs
Revīzija, finanšu uzskaites un nodokļu konsultācijas Ievas Liepiņas birojs

Par mums

Zvērinātu revidentu komercsabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ievas Liepiņas birojs” pamatdarbības veids ir revīzijas pakalpojumu sniegšana, konsultēšana grāmatvedības uzskaites un nodokļu jautājumos, mantisko ieguldījumu – kapitalizējamo parādsaistību un peļņas novērtēšana. 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ievas Liepiņas birojs” klientu lokā ir gan lielas un uzskaites ziņā sarežģītas sabiedrības, gan vidējās un mazās komercsabiedrības. 2022.un 2023.gadā veiktas revīzijas transporta pārvadājumu, būvniecības, ceļu būves, namu apsaimniekošanas, kokapstrādes, reklāmas, sabiedrisko mediju, tiltu un ceļu pārvadu projektēšanas, metāllūžņu uzpirkšanas, nekustamā īpašuma attīstīšanas, stikloto konstrukciju ražošanas, restorānu un citu nozaru uzņēmumos. 

Mūsu darbības mērķis ir nodrošināt, lai klienti sajustos pārliecināti par sava uzņēmuma finanšu pārskatu datu atbilstību faktiskajai situācijai un nodokļu aprēķinu pareizību. Mūsu pastāvīgajiem klientiem jebkurā laikā sniedzam nepieciešamās konsultācijas un atbalstu ikdienas grāmatvedības un nodokļu uzskaites jautājumu risināšanā. Regulāra saskarsme un viedokļu apmaiņa palīdz mums labāk izprast klienta biznesu un darba vidi, savukārt klientam rodas drošības un pastāvīga profesionāla atbalsta sajūta.

Ieva Liepiņa

Ieva Liepiņa

Valdes locekle

Sabīne Anita Vāciete

Sabīne Anita Vāciete

Revidenta palīgs

Mūsu atrašanās vieta
Biroja adrese: Kalpaka bulvāris 10-1, LV-1050, Rīga